BİZİ ARAYIN

0850 840 11 67

E-POSTA ADRESİ

altun@altun.com.tr

ADRES

Yeşildere Mahallesi Alaçam Caddesi Dört Mevsim Sitesi B Blok No:27 Atakum / SAMSUN

ERP

ERP

ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır. ERP bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleridir. Genellikle ERP sistemleri donanım ve yazılımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, organizasyon genelinde bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettiği verilerini depolamak için birleştirilmiş veritabanı kullanmaktadır.

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telaffuz edilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri denir. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, bu ERP yazılımlarından farklı olarak tüm yazılım paketlerini kendi bünyesinde barındırır. Böylece tek bir yazılımla tüm iş süreçlerinin yönetimi gerçekleştirilebilir.

Buna rağmen, ERP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulumalar için kullanılmaktadır. Bir ERP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, sunduğu bulut altyapısı ile verilerinizi bulutta güvenli bir şekilde depolamanızı sağlar ve kullanıcıya hızlı bir şekilde zengin raporlama sunar.

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, bu çeşitli uygulamaları modüller bir yapıda sunarak kullanıcın doğru ve tam isteklerini karşılamak üzere yapılanmaktadır.

ERP sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. ERP sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırmaktadır. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, firmanın ERP gerekliliğine minumum maliyetle bulut hizmetinde cevap verecek şekilde hazırlanmış basit ve kullanışlı ERP çözümüdür.

Özellikle, bazı işletmeler bir ERP sisteminin yalnızca bazı uygulamalarını seçip, bunları diğer ERP sistemleri veya bağımsız başka yazılımlar ile destekler. Böylece işletme ihtiyaç duyduğu ERP arayüzünü kendi oluşturmuş olur. İşletmeler DİA Kurumsal Yönetim Sisteminde modülleri kullanıcı bazlı yetkilendirerek personele uygun bir arayüz oluşturulmasını sağlar.

Gerçekte komple bir ERP sisteminden bahsetmek çok zordur. ERP sistemlerini satın alarak, bünyelerinde uygulamak isteyen büyük işletmelerin özel ihtiyaçları vardır ve bazı özel ihtiyaçlar şu an hiçbir ERP sistemi üreticisi tarafından karşılanamamaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için güçlü bir kişiselleştirme işlemi oluşturma ve değişik üreticilerden farklı modüller satın almanın yanı sıra, işletme bu modüller üzerinde tekrar mühendislik çalışması yapmalıdır. Günümüzde ideal olarak, üretim alanında faaliyet gösteren bir işletme, alanıyla ilgili tüm konularda aynı ERP sistemini kullanmaktadır. ERP sistemini kullanmak isteyen ancak küçük ve orta işletme olduğu için maliyetlerin yetersiz olduğu yerlerde DİA Kurumsal Yönetim Sistemi bu ihtiyacı mükemmel düzeyde karşılamaktadır.

Tek bir veritabanı, aşağıdaki alanlarında dahil olduğu çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, tüm bu ayrı uygulamaları tek bir platformda bulutta toplayarak size bütünleşik bir kurumsal yönetim sunmaktadır;

* Üretim:

– Malzeme listeleme işlemleri

– Kapasite analizi

– İş Emri yönetimi

– Kalite Kontrol

– Maliyet yönetimi

– Üretim işlemleri

– Üretim akışları

* Tedarik Zinciri Yönetimi:

– Envanter yönetimi

– Sipariş girişi

– Satın alma

– Ürün yapılandırması

– Tedarikçi çizelgeleri

* Mali Yönetim:

– Genel hesap defteri

– Nakit yönetimi

– Nakit çıkışları

– Nakit girişleri

– Durağan varlıklar

* Proje Yönetimi:

– Maliyet hesaplama

– Listeleme işlemleri

– Süre ve harcama analizleri

– Faaliyet yönetimi

* İnsan Kaynakları Yönetimi:

– İnsan kaynakları

– Maaş bordroları

– Çalışanların çalışma süresi ve devamlılığı

* Müşteri İlişkileri Yönetimi:

– Satış ve pazarlama

– Komisyonlar

– Hizmetler

– Müşteri sözleşmeleri

– Yardım hattı desteği

* Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar için kişisel ve genel kullanıcı arayüzleri

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi tüm bu ayrı uygulamaları tek bir platformda bulutta toplayarak size bütünleşik bir kurumsal yönetim sunmaktadır.

Firmaların ERP’yi tercih etmeleri için 5 önemli neden vardır;

1. Entegre Finansal Bilgiler

Firma CEO’su firma hakkında genel bir performans değerlendirmesi elde etmek istediğinde Pek çok farklı doğru bilgiye ulaşacaktır. Finansın kendine ait gelir rakamları mevcuttur, satışların farklı bir rakamı vardır, ve buna benzer şekilde farklı departmanların farklı gelir tabloları olacaktır. ERP ise soru işareti bırakmayacak tek bir doğru tabloyu oluşturacaktır çünkü herkes aynı sistemi kullanır. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi bünyesinde barındırdığı zengin hazır rapor şablonları ve kişinin rapor oluşturabileceği kullanışlı araçlarla çok çeşitli raporlar sunar.

2. Entegre Müşteri Sipariş Bilgisi

ERP sistemleri müşteri siparişlerinin müşteri ilişkileri temsilcileri tarafından alınıp, yükleme yapılana kadar ve finansın gönderdiği fatura bilgileri gibi tüm verilerin toplandığı yerdir. Birbirinden kopuk, iletişim kuramayan çok farklı sistemlerin yerine bu bilgiyi tek bir sistemde toplayarak, firmalara farklı lokasyonlarda gerçekleşen iş akışlarını, siparişleri daha kolay takip etmeyi, imalatı koordine etmeyi, fatura ve yükleme işlemlerini takip etmeyi sağlar. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi tüm iş akışlarını bulutta birleştirir ve sağlıklı bir müşteri takibi yapılır.

3. Standardizasyon ve İmalat İşlem Hızlarının Artması

İmalatçı firmalar, özellikle büyük birleşme ve satın almalar ile farklı iş üniteleri, iş yöntemleri, bilgisayar sistemleri olan kurumları bir sistemde altında toplar. ERP tüm bu farklı imalat aşamaları için bir standart metot geliştirir. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, küçük ve orta ölçekli üretim yapan işletmeler için oluşturduğu esnek standardizasyon sayesinde tüm bu iş akışları tek bir entegre bilgisayar sistemi ile zamanı olumlu kullanırken, verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür.

4. Stokları optimize eder

İmalat iş akışlarını düzenleyerek, siparişin işletme için de hangi aşamada olduğunu görmemize imkan tanır. Çalışan sistem içinde stok kayıtlarının düzenli ve yeterli düzeyde kontrolünü sağlar, bu da müşterilere daha iyi teslimatlar imkanı tanırken, stok düzeyinin de firma için ideal seviye de olmasını ve yüklemelerin sorunsuz yürümesini sağlar. DİA Kurumsal Yönetim Sisteminde tüm süreçlerin akışı kolaylıkla yapılabilmektedir.

5. İK Bilgilerinin Standardizasyonu

Özellikle çok sayıda departmana sahip firmalarda, İK tek bir çatı altında toplanmamıştır, en basitinden çalışanların sosyal hakları, iletişim ve hizmetler gibi. ERP bu sorunu da çözer. Çoğu çözüm paketleri oldukça ayrıntılı gelişmiş çözümlerdir, her sektörün özel durumlarına göre geliştirilerek o sektör için tek bir çözüm olur adeta.

Sonuç olarak çoğu kobiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ERP sistemlerini maliyetlerinden dolayı kullanmayı tercih etmemekte, bölünmüş bir yapıda, birden fazla yazılım kullanarak çözüme gitmektedir. Bu aşamada DİA Kurumsal Sistemi Bulut altyapısının gücüyle birlikte minumum maliyetle tek bir yazılım ile işletmelerin yönetiminin yapılmasını sağlamaktadır. Henüz denemediyseniz  https://www.altun.com.tr/talepformu.html   linkinde bulunan formu doldurarak demo bilgilerine erişebilirsiniz.

DİA’nın ERP çözümleri ile şirketinizi geleceğe taşıyın!

Tüm KOBİ İhtiyaçları için Tek Çözüm: DİA Standart ticari yazılım

DİA Standart ticari yazılım, farklı sektörlerde KOBİ ihtiyaçlarını analiz ederek geliştirilen bir çözüm programıdır. DİA standart ticari yazılım ,satış, satın alma, finans, muhasebe programı gibi tüm firma süreçlerini online olarak takip edebileceğiniz en hızlı ve pratik iş yazılımıdır. DİA standart ticari yazılım, iyi hizmet vermek ve profesyonel bir şekilde çalışmak isteyen firmalar için donanımlı bir çözüm ortağıdır.


DİA Standart ticari yazılım, kullanıcılar tarafından kolay kavranabilen iş akışları, hızlı kullanım için geliştirilen ekranları, işletmeniz adına takip etmek istediğiniz tüm sonuçları gösteren gelişmiş raporları ile süreçlerinizi hızlandırır ve işletme verimliliğiniz arttırır. Çağa ayak uydurmak ve rakiplerinizin gerisinde kalmamak için DİA’nın standart ticari yazılım yönetim sistemi avantajından yararlanmalısınız.

DİA standart ticari yazılım ile ticari yazılımda farkındalık, rakiplerinize fark atmanızı sağlayacak!

DİA Standart Ticari Yazılım Genel Özellikler – Kolay Kur, Hemen Kullan, Rahatla!

Gelişmiş görsel ara yüz ile bankalarda kullanılan uygulama sunucu sistemini birleştiren ilk ve tek ticari yazılım.

Banka sistemlerinde de kullanılan 256 bit SSL teknolojisi ile en üst düzeyde sağlanan veri güvenliği.

Virüslerden kesinlikle etkilenmeyen sunucu sistemi.

DİA Standart Ticari Yazılım , Günlük olarak alınan güvenli otomatik yedekler, istenildiği zaman belirli bir yedeğe geri dönülebilmesi.

Yazılımın istenilen yerden, istenilen zamanda, her türlü İnternet bağlantısı ile (ister ADSL, ister modem, ister cep telefonu) kullanılabilmesi.

Kuruluma gerek duymayan, tamamen İnternet üzerinden kullanılan, kolayca çalıştırılabilen kullanıcı ara yüzü ile DİA Standart Ticari Yazılım alanında lider ticari yazılımdır.

Bilgisayarınız tamamen çökse dahi sunucu üzerindeki verilerin zarar görmemesi, hemen başka bir bilgisayardan çalışmaya devam edebilme özelliği DİA Standart Ticari Yazılım tarafından belirlenen bir standarttır..

Benzeri olmayan yardım ve destek sistemi, yardıma ihtiyacınız olduğunda kendi belirleyeceğiniz destek kullanıcısını sisteme bağlama DİA Standart Ticari Yazılım için olağan bir servistir.

Tüm kullanıcıların yaptığı işlemlerin otomatik olarak silinemeyen bir şekilde kayıt altına alınması, verilerin eski hallerinin sistemde güvenlik amacıyla saklanması. Güvenlik kayıtlarının kolayca filtrelenip aranabilmesi ile DİA Standart Ticari Yazılım öne çıkmaktadır.

Nokta vuruşlu (dot-matrix) yazıcılardan hızlı baskı alabilme imkânı da DİA Standart Ticari Yazılım genel özelliklerindendir.

Kolay kullanılabilir pratik rapor tasarım aracıyla istenilen şekilde baskı alabilme ticari yazılım için temel bir ihtiyaçtır.

Tüm raporların PDF ve hem Excel hem de Open Office ile çalışabilen XLS dosyaları olarak alınabilmesi DİA Standart Ticari Yazılım için tercihte öne çıkmaktadır.

DİA Standart Ticari Yazılım ile Her zaman en güncel sürümü otomatik olarak kullanma. Yeni sürüm kurma ve güncelleme işlemlerinin tarih olması ticari yazılım için milat olmuştur.

Herhangi bir şifre almaya, koruma kilidi takmaya gerek olmaması. Klasik yazılımlarda yaşanan yeni şifre alımı, kilit arızası gibi sorunların bitmesi DİA standart ticari yazılım bulut teknolojisi ile son derece kolaydır.

İsteğe bağlı kullanıcılar arasında anlık mesajlaşma imkânı sunan DİA standart ticari yazılım, bu alanda da liderdir.

Diğer kullanıcıların yaptığı işlemlerin anında sistemde görülebilmesi DİA standart ticari yazılım için olağan bir servistir.

Tüm liste ekranlarının otomatik olarak yenilenmesi (örneğin bir irsaliye kesildiğinde tüm kullanıcıların önündeki irsaliye listelerinin otomatik olarak yenilenmesi)

Kullanıcı bazlı olarak ayarlanıp kaydedilebilen tablo ve filtreler ile DİA standart ticari yazılım güncelliğini korumaktadır.

Gelişmiş yetkilendirme ile detaylı yetkilendirme olanağı DİA standart ticari yazılım; kolay yetkilendirme için grup bazlı yetkilendirme imkânı da sunmaktadır.

Tamamen klavye ile de kullanılabilen grafiksel arayüz ile DİA standart ticari yazılım kullanıcı dostudur.

Kolay ve hızlı öğrenilebilen pratik yapı DİA standart ticari yazılım geçişini hızlandırır.

DİA standart ticari yazılım, küçük bir istemci programı ile kullanılır.

DİA standart ticari yazılım, daha az kaynak harcar.

DİA standart ticari yazılım, her platformda çalışır. (Windows, Linux ve Mac OS X.)

DİA standart ticari yazılım, aynı anda birden fazla işlem yapmaya olanak verir.

dia samsun ve amasya bayisi altun bilgi işlem DİA standart ticari yazılım için eğitim verir,

DİA standart ticari yazılım, otomatik yedekleme ve kopyalama yapar.

DİA standart ticari yazılım ile eski verilere dönüş yapılabilir.

DİA standart ticari yazılım, tüm güncellemeleri otomatik ve şeffaf bir şekilde yansıtır.

DİA standart ticari yazılım, güncellemeler veri bütünlüğünü bozmaz.

DİA standart ticari yazılım her zaman en son sürüm kullanılır.

DİA standart ticari yazılım, kullanıcı ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanır.

dia samsun ve amasya bayisi altun bilgi işlem DİA standart ticari yazılım için müşteri ihtiyaçlarını hızlı karşılar,

DİA standart ticari yazılım şirketin tüm kullanıcıları aynı sunucuyu kullanır.

dia samsun ve amasya bayisi altun bilgi işlem DİA sunucuları için eğitim verir

DİA standart ticari yazılım internetin olduğu her yerden kullanılabilir.

DİA standart ticari yazılımda her modül gerçek zamanlı olarak entegredir.

DİA standart ticari yazılım için kullanıcılar uzaktan destek alabilirler.

Neden DİA Standart Yazılımına Sahip Olmalısınız?

Online ortamda işletmenizin yönetimini gerçekleştirmeniz artık her şeyden önemli. Muhasebe kayıtları, stok programı ve personel veriminden ödeme planlarına kadar şirket içi ve dışı her aktiviteyi gerçekleştirebileceğiniz DİA standart ticari yazılım programına sahip olarak bütün yüklerinizden kurtulacaksınız. Klasik yazılım sistemlerinden farklı olarak en hızlı ve pratik iş yazılımı olan DİA standart ticari yazılım ile internetin olduğu her yerde tüm şirket yönetim işlemlerinizi anında yapmanın rahatlığına kavuşacaksınız. DİA standart ticari yazılım ile kolay kullanım sağlayacak grafik ara yüzleri ve panelleri sayesinde kusursuz bir yazılıma sahip olacaksınız.

Web Uygulamaları İle Benzerlikler

İnternet erişimi olan her yerden ulaşılabilir.

Kullanılan bilgisayar ve işletim sisteminden bağımsızdır.

Uygulamalar tamamen merkezi olarak güncellenebilir.

Her zaman en güncel sürümü kullanır.

Veri güvenliği merkezi olarak sağlanır.

DİA stok programı Farkı

DİA müşteri programı Farkı

DİA fatura programı Farkı

DİA sipariş programı Farkı

Hızlı veri girişi yapılabilir.

Özel protokol sayesinde veri iletişimi de hızlıdır.

Her türlü grafik raporun tasarlanmasına olanak verir.

Sunucu kullanıcıların istemcisine müdahale edebilir. Web uygulamaları gibi sayfa yenilemesi yapmaz.

Zengin bir ara yüz sunar. Web uygulamaları HTML ile sınırlıdır.

Uygulama geliştirme daha hızlı yapılır.

DİA Standart İşletmelere Başarının Anahtarını Sunuyor!

Firmanızın hızlı bir şekilde büyümesini, büyürken veri kaybetmemesini istiyorsanız DİA Standart ile tanışın. Tam entegre sistemi ile sektörünüzün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan DİA Standart sayesinde tek bir sistemden firmanızı yönetme rahatlığına kavuşacaksınız. Gelişmiş raporlama ve takip sistemi ile iş süreçlerinizi senkronize bir şekilde yürüteceksiniz. Demo alarak DİA Standart’ı deneyebilirsiniz.

Şimdiki ihtiyaç DİJİTAL DÖNÜŞÜM.

biz bu alanda 1989 dan bu yana hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Bulut teknolojileri ile ticari uygulama yazılımlarını birleştirmek bunun ilk adımı.

Dia Yazılım Samsun Bayi olarak 2014 yılından bu yana hizmet vermeye devam ediyoruz,

Dia Yazılım Samsun Bayi, 30 yılı aşan tecrübesi ile yanınızda,

Samsun bayi olarak hizmet verdiğimiz DİA Yazılım ile bu alanda yüksek rekabet gücü sunuyoruz.

samsun, sinop, ordu, giresun, amasya, tokat ve ilçelerinde stok ve muhasebe programlarının satışı ve desteğini dia samsun bayisi olarak 2014 yılından bu yana hizmet devam ediyoruz.

Dia Yazılım Samsun Bayi, müşteri takip sisteminizi kurar,

Dia amasya Bayi, müşteri takip sisteminizi kurar,
DİA standart ticari yazılım, tüm güncellemeleri otomatik ve şeffaf bir şekilde yansıtır.

DİA standart ticari yazılım, güncellemeler veri bütünlüğünü bozmaz.

DİA standart ticari yazılım her zaman en son sürüm kullanılır.

DİA standart ticari yazılım, kullanıcı ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanır.

dia samsun ve amasya bayisi altun bilgi işlem DİA standart ticari yazılım için müşteri ihtiyaçlarını hızlı karşılar,

DİA standart ticari yazılım şirketin tüm kullanıcıları aynı sunucuyu kullanır.

dia samsun ve amasya bayisi altun bilgi işlem DİA sunucuları için eğitim verir

DİA standart ticari yazılım internetin olduğu her yerden kullanılabilir.

DİA standart ticari yazılımda her modül gerçek zamanlı olarak entegredir.

DİA standart ticari yazılım için kullanıcılar uzaktan destek alabilirler.Fatura kesilmesi ile başlayan stok takibi ve muhasebe takibi, müşteri takibi ile devam eden süreçleri yaratır. Dia yazılım müşteri takip sistemi ile en yüksek performansı müşteri takip sistemi kurarsınız. Dia samsun bayisi müşteri takip sistemi konusunda da destek ve tamamlayıcı eğitim vermektedir.

Dia Yazılım Samsun Bayi, CRM ve ERP ihtiyaçlarınızda yanınızda,

Dia amasya Bayisi, CRM ve ERP ihtiyaçlarınızda yanınızda,

müşteri takibi, müşteri yönetimi ve potansiyel müşteri yönetimi olarak kısaca tanımlanacak CRM ve genişleyen haliyle tarif edilen ERP tanımlarının gerçek karşılığını bulabileceğiniz dia müşteri programları, dia samsun bayisi altun bilgi işlem tarafından öncelikli eğitim konusu olarak değerlendirilmektedir.

Dia Yazılım Samsun Bayi, B2B bayi sipariş sisteminizi kurar,

Bayi sipariş sistemi olarak tanımlanan B2B alt yapısı dia yazılım samsun bayisi altun bilgi işlem tarafından desteklenmektedir.

Bayinizin web sayfasından siparişini girebileceği, ödeme yapabileceği, cari hesap ekstresini görebileceği, stok miktarı ve stok fiyat listesini izleyebileceği yüksek teknoloji alt yapısı dia yazılım samsun bayi tarafından sunulmaktadır.

Dia Yazılım Samsun Bayi, B2C E-Ticaret sisteminizi kurar,

E-Ticaret altyapısı dia yazılım samsun bayisi tarafından sunulmaktadır.

E-Ticaret altyapısı dia amasya bayisi tarafından sunulmaktadır.

Dia Samsun Bayi, görev takip sistemi ile şirket içi iş akış süreçlerinizi kurgular,

Dia amasya Bayi, görev takip sistemi ile şirket içi iş akış süreçlerinizi kurgular,

Dia Yazılım Samsun Bayi, potansiyel müşteri süreçlerinizi takip eder,

Dia amasya Bayisi, potansiyel müşteri süreçlerinizi takip eder,

Dia Samsun Bayi, Restoran yazılımı ihtiyaçlarınız için Dia yazılım ile hizmet sunar,

Dia Samsun Bayi, proje yönetim sistemi ile tüm iş süreçlerinizi yönetebilirsiniz,

Dia Yazılım Samsun Bayi, teknik servis yazılımı ile esnafımıza hizmet verir,

Dia amasya Bayi, teknik servis yazılımı ile esnafımıza hizmet verir, Dia Yazılım Samsun Bayisi ve amasya bayisi, Bitki Koruma Ürünleri takip sisteminizi kurar,

Dia amasya Bayi, Bitki Koruma Ürünleri takip sisteminizi kurar,

Dia Yazılım Samsun Bayi, perakende satış sisteminizi kurar,

Büyük market, küçük market, bakkal, kırtasiye, tuhafiye, kasap, kuruyemiş, manav, şarküteri ve tüm perakende satış yapan işyerleri için hızlı, basit, pratik perakende satış sistemi ihtiyaçları, dia samsun bayisi tarafından karşılanmaktadır.

Dia Yazılım amasya Bayisi, perakende satış sisteminizi kurar,

Dia Yazılım Samsun Bayi, Uygulama Danışmanlığı Hizmeti ile tüm iş süreçlerinizde yanınızda,

Dia Amasya Bayi, Uygulama Danışmanlığı Hizmeti ile tüm iş süreçlerinizde yanınızda,

Dia Yazılım Samsun Bayi, özel rapor tasarımları ile ihtiyacınız olan esnek raporları hazırlar,

Dia Amasya Bayi, özel rapor tasarımları ile ihtiyacınız olan esnek raporları hazırlar,

Dia amasya Bayi, E-Devlet çözümlerinde de yanınızda,

Dia Yazılım Samsun Bayi, E-Devlet çözümlerinde de yanınızda,

Dia Yazılım Samsun Bayi, depo stok takip sisteminizi yönetir,

Dia amasya Bayi, depo stok takip sisteminizi yönetir,

Stok programları, işletmenizin en önemli ve aktif alanıdır. Depo yönetimi ve stoklarınızın takibi, stok giriş çıkışı, ürünlerin (stokların) doğru miktarlarla bulundurulması stok programlarından öncelikli beklentidir.

Dia amasya Bayi, barkodlu stok takip sisteminizi kurar,

Dia Yazılım Samsun Bayi, barkodlu stok takip sisteminizi kurar,

Stok ve depo yönetiminde barkod destekli giriş çıkış sistemi çok kullanılan ve fayda sağlayan bir yöntemdir.

Stokların doğru takibi ve stok envanter raporlarının doğru alınabilmesi dia ticari yazılımları ile ve dia samsun bayisi olarak Altun Bilgi İşlem tarafından verilen eğitim ile sorunsuz yapılabilmektedir. Dia amasya bayisi olarak da hizmet vermekteyiz.Dia Samsun Bayi, sanal pos uygulaması ile tahsilatlarınızı kolaylaştırır,

Dia amasya Bayi, sanal pos uygulaması ile tahsilatlarınızı kolaylaştırır,

Dia amasya Bayisi, mobil uygulamalar ile tüm işlerinizi sahadan takip etmenizi sağlar,

Dia Yazılım amasya Bayi, Dia Yazılım'ın güvenli bulut sunucularından çalışan Dia Ticari Yazılımlara profesyonel destek verir.

Dia Yazılım Samsun Bayi, mobil uygulamalar ile tüm işlerinizi sahadan takip etmenizi sağlar,

Yönetici raporları ile stoklarınızı anlık izleyebilir, cep telefonundan raporlayabilir, müşteri hesaplarınızı görebilir, cari hesap ekstrelerini alabilir, vade takibi yapabilir, anlık kasa bakiyesi görebilirsiniz. dia samsun bayisi bu alanda da destek ve eğitim vermektedir.

Dia Yazılım Samsun Bayi ve amasya bayisi, Dia Yazılım'ın güvenli bulut sunucularından çalışan Dia Ticari Yazılımlara profesyonel destek verir.

Güvenlikli bulut sunucularda çalışan dia yazılım samsun bayisi tarafından temin edilen bir diğer hizmet data güvenliğidir.

Siber saldırı ve veri kayıplarının yaşanmaması için kullanacağınız stok programı, fatura, irsaliye, sipariş sistemi ve müşteri takip sisteminizin dia yazılım olmasını öneriyoruz.

stok takip programı, müşteri takip programı, fatura kesme, sipariş takibi, e-ticaret, perakende satış sistemi, lokanta yönetimi, teknik servis yönetimi, POS sistemleri, dia samsun bayisi altun bilgi işlem uzmanlığında desteklenmektedir.

Company Image
Top